Podrobné podmienky akcie „Obklady a dlažby skladom bez DPH – t.j. so zľavou vo výške DPH zo základu dane“

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o., IČO: 36372498 organizuje v termíne od 1.6.2020 do 31.7.2020 marketingovú akciu zvanú „Obklady a dlažby skladom bez DPH – t.j. so zľavou vo výške DPH zo základu dane“ (ďalej len „Akcia„).

II. Podmienky Akcie

  • V rámci akcie zákazník zakúpi tovar (obklady a dlažby) za cenu zníženú o zľavu zodpovedajúcu výške DPH zo základu dane, t.j. 16,67% z hodnoty nákupu.
  • Akcie sa vzťahuje na keramické obklady a dlažby, ktoré sú skladom.
  • Pri nákupe na predajniach bude zľava odpočítaná pri pokladni z ceny uvedenej na cenovke.
  • Akciu nie je možné kombinovať so žiadnou ďalšou súbežne prebiehajúcou akciou, rovnako nie je uplatnená pri výpredajových položkách.
  • Výpočet zľavy: Odpočet zľavy znamená zľavu 16,67 % z celkovej pôvodnej predajnej hodnoty tovaru. Z právnych dôvodov nemôže KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. odpočítať koncovým zákazníkom DPH ako také, blok bude obsahovať DPH, avšak nákup bude ponížený o deklarovanú zľavu 16,67 % u predmetných výrobkov.
  • Modelový príklad: Cena tovaru 100 € bez DPH zodpovedá čiastke 120 € vrátane DPH. Hodnota zľavy v akcii je vyjadrením percentuálneho rozdielu medzi cenou vrátane DPH a bez DPH, teda 16,67 %. (20/(120/100)).
  • Ceny uvedené v Akcii a percentuálnej zľave sú vypočítané z pôvodnej predajnej ceny tovaru. Pôvodné predajné ceny sú ceny, za ktoré bol naposledy predávaný tovar pred tým, než bol zaradený do predmetnej Akcie.
  • Zákazník si je vedomý, že s ohľadom na legislatívny poriadok Slovenskej republiky nie je možné neúčtovať DPH, daňový doklad bude DPH obsahovať, cena tovaru bude však znížená o vyššie uvedenú zľavu.
  • Uplatnenie zvýhodnenej ceny tovaru v Akcii, je podmienené riadnym dokončením objednávky a riadnym uhradením uskutočnenej objednávky v dobe trvania Akcie a v prípade nákupu v predajni, riadnym uhradením ceny tovaru. Na tovar ponúkaný za zvýhodnenú cenu v rámci Akcie nie je možné uplatniť iné cenové zvýhodnenie ani zľavu.

V Žiline dňa 1.6.2020
KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.