Cubicon – Mlynská dolina, Bratislava

Rok výstavby: 2012
Dodávka obkladov a dlažieb.