Koliba Minergo, Bratislava

Rok výstavby: 2010 – 2011
Dodávka a montáž obkladov a dlažieb.