Coverlam

www.coverlambygrespania.com

COVERLAM je výsledkom rokov výskumu a vývoja. Vďaka zavedeniu technológie laminovacieho lisovania je teraz možné vyrábať keramické obklady a dlažby v rozmere 1200 x 3600 mm, 1620 x 3240 mm, 1000 x 3000 mm, 1200 x 2600 mm, ktoré môžu mať hrúbku len 3,5 mm, pri zachovaní mechanických a estetických vlastností charakteristických pre keramické obklady a dlažby. To umožňuje rozšírenie použitia keramických materiálov a ponúka veľký inovačný potenciál v oblasti stavebníctva a interiérového dizajnu.

Coverlam - logo - obklady a dlažby