Kerama Marazzi

kerama-marazzi.com

KERAMA MARAZZI je popredným ruským výrobcom keramických obkladačiek a gresových dlažieb s rozsiahlym maloobchodným reťazcom mono-značkových obchodov v Rusku a v zahraničí.

Vysoká kvalita výrobkov KERAMA MARAZZI, ich súlad s ruskými a medzinárodnými normami a technickými požiadavkami sa potvrdzuje príslušnými certifikátmi, technickými schváleniami a expertnými správami. História spoločnosti siaha až do roku 1988 a pretrváva dodnes.

Kerama Marazzi - logo - obklady a dlažby

Ukážkové série obkladov a dlažieb