Grafický návrh kúpeľne

Ak už máte predstavu o Vašej kúpeľni a chcete vidieť ako bude vyzerať, naši grafici Vám pripravia realistickú 3D vizualizáciu.

Grafický návrh je služba poskytovaná pre koncového zákazníka, ktorá Vám pomôže pri ujasnení výberu materiálu a sanitárnej keramiky. Pomocou 3D grafického programu ViSoft Vám umožníme nahliadnuť do novej kúpeľne ešte pred nákupom materiálu a obložením daného priestoru.

Grafický návrh kúpeľne (vizualizácia) je ZADARMO za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • zákazník predloží pôdorys a predpokladanú dispozíciu daného priestoru, vyberie si pred začatím vizualizačných prác konkrétny typ materiálu z našej ponuky
 • dohodne si termín konzultácie k vyhotoveniu vizualizácie
 • pred začatím prác zloží zálohu na práce vo výške 100 € s DPH, táto záloha sa po ukončení vizualizačných prác zúčtuje
 • záloha sa platí za 1 priestor samostatne
 • vizualizácia bude vypracovaná do podoby grafického návrhu (obrázky) + orientačný výpočet spotreby obkladových materiálov a dlažby (nie je záväzný)
 • ak zákazník zrealizuje nákup v našej spoločnosti podľa vypracovanej vizualizácie, odráta sa mu za nákup obkladov a dlažieb 50 € s DPH, za nákup sanity a zariaďovacích predmetov v celkovej hodnote 200 € s DPH (sprchovací kút, vaňa, batérie, nábytok …) sa odráta zostávajúcich 50 € s DPH
 • Poznámka: zmena druhu obkladu v už nakreslenom grafickom návrhu sa spoplatňuje sumou 50 € / 1 priestor

Pre vyhotovenie grafického návrhu je potrebný pôdorys miestnosti obsahujúci

 • šírku, dĺžku a výšku miestnosti
 • šírku, výšku a smer otvárania dverí
 • šírku a výšku okien, výšku parapetu
 • vzdialenosť ostenia okien a dverí z oboch strán voči ďalším stenám
 • dostatočne okótované niky, výklenky príp. prímurovky
 • pri podkrovných miestnostiach – rez krovom (výška a uhol skosenia)
 • umiestnenie a veľkosť strešných okien
 • umiestnenie zariaďovacích predmetov (vaňa, umývadlo, WC, bidet) – v prípade, že ide o rekonštrukciu